Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Program våren 2018

Fredag 5 januari kl 19.00 Medborgarhuset Hemvändarkonsert med 20 av Säffle musikalartister och musiker

Fredag 9 februari kl 19.00 Medborgarhuset Cornelis på vårt vis, Stewe Cato, Mikael Karlsson m fl

Måndag 12 mars kl 19.00 Medborgarhuset Evert Taube i våra hjärtan. Visklubbens hyllning till nationalskalden.*

Fredag 6 april kl 19.00  Medborgarhuset Ola Magnell

Fredag 12 maj kl 19.00 Medborgarhuset Vårsoaré (Endast för medlemmar, anmälan 070-396 07 62 eller an.falk@telia.com)

* Förköp Medborgarhuset 0533-68 16 00 och Lundells 0533-104 51. OBS! Onumrerade platser!

 

Visklubbens program genomförs med stöd av ABF och kulturnämnden i Säffle kommun.

 

Visklubb -67 i Säffle bildades, som namnet antyder, hösten 1967 i samband med en visafton med Fred Åkerström. Under de snart 50 år som sedan dess förflutit har klubben arrangerat en rad visaftnar, till dags dato cirka 830, och i stort sett har alla våra etablerade vissångare någon gång gjort ett eller flera besök hos oss i Säffle.

Vi brukar kalla oss Sveriges äldsta visklubb om man räknar bort Samfundet Visans vänner, som ju bildades 1936.  Till skillnad från Visans vänner, bedriver vi nästan enbart en utåtriktad verksamhet, dvs arrangerar konserter och visaftnar av de mest skilda slag. Det brukar numera bli 18-24 arrangemang om året. 

Publiktillströmningen har varit högst varierad. Vi pratar ibland om ”guldåren” på 1970-talet, som kännetecknades av hög stämning, mycket folk i stort sett varenda gång och en skön blandning av amatörer och proffs. Under 1980- och 1990-talet sjönk snittet för publiksiffrorna, men under 2000-talet har vi kunnat notera en uppgång igen. De senaste fem-sex åren har vi kunnat glädja oss åt mycket goda publiksiffror. Det känns lite som en ny vår för visklubben. (Se även undersidan Vilket publikstöd!).

Vi har tagit för vana att fira jubileum vart femte år och då bjudit på lite extra för publiken i form av fina artister. I samband med 30-årsjubiléet gav vi ut en bok som i bildform speglade våra första 30 år. Denna bok följdes sedan upp vid 40-årsjubiléet med ännu en bok, som då begränsades till tioårsperioden 1997-2007. Till det stundande 50-årsjubiléet 2017 kommer vi ge ut en tredje bok som behandlar alla de 50 åren.

År 2000 var vi med om att ta initiativ till instiftandet av Värmlands Visstipendium tillsammans med Visklubben Hallen i Karlstad. Kils Visklubb fick det första stipendiet och är sedan dess även medlem i stipendienämnden. 2013 var det alltså fjortonde gången som stipendiet utdelades. Numera ingår också Stavnäs Visklubb i stipendienämnden.

Visklubbarna i Värmland har också samarbetat om den årliga Visfesten på Värmlands Museum, som arrangeras varje höst sedan 2000. Från och med 2011 tillsammans med Stavnäs Visklubb. Där får då ett 10-tal värmländska vissångare tillfälle att framträda under 20 min. Ett uppskattat forum, både av vissångarna som får träffas och knyta kontakter, och – inte minst – publiken som sluter upp i stora skaror.

Visklubb -67 är en ideell förening med syfte att  främja visan och viskonsten i konstnärligt och allmänkulturellt syfte. Vi har ett mycket gott stöd från kommunen, som stöttar oss på olika sätt och lämnar ett årligt verksamhetsbidrag.

1972 erhöll visklubben Säffle kommuns kulturstipendium, 1982 Vispråmen Storkens Minnesstipendium, 2006 SKAP:s stipendium till minne av Evert Taube och 2013 ett stipendium från Helmiastiftelsen.

2017 06 01

Anders Falk, ordförande

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring Anders Falk 0533-128 78, 070-396 07 62 eller mejla an.falk@telia.com

eller

Per Nilsson 0533-149 15, 073-672 03 79 eller mejla p.g.nilsson@outlook.com

 

 

Hjälp med att komma igång med hemsidan finns på sidan frågor & svar.

.