Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Årsberättelse 2009

Visklubb -67 har under verksamhetsåret 2009 genomfört sammanlagt 17 program: tolv i egen regi, tre samarrangemang med Kulturhuset Silvénska, ett samarrangemang med Medborgarhuset samt den återkommande visfesten på Värmlands Museum tillsammans med visklubbarna i Karlstad och Kil. Dessutom genomförde visklubben tillsammans med kulturnämnden ett tredagarsprojekt med fem olika framträdanden av gruppen Kvart i Fyra från Visskolan i Västervik. (I statistiken nedan enbart redovisad som en konsert.)

Publiksiffror
Datum     Artist/Grupp                                                    Lokal                Medl  Övr  Fria   Tot    
30 jan      Mona Nylin/Leif Nahnfeldt/Anders Stävarby    Silvénska villan    11    7    24*    42   
2 feb        Viscafé; Anders Falk och Per Nilsson               Silvénska villan                   83     83             
13 feb      Öbarna                                                           Medborgarhuset   43  128   23    194             

12 mars   Evert Taube i våra hjärtan                                Medborgarhuset  27 153   22     202     
24 april    Ung Visa; Jessica Blomqvist, The Ruins m fl    Silvénska villan      6   20   14       40   
9 maj       Viscafé; Kvart i fyra**                                      Silvénska villan                    66       66              

16 maj     Vårfest för medlemmarna                               Knusesunds herrgård          78       78             
30 aug     Visor på Lurö; Anders Falk o Per Nilsson         Luröbryggan                        26     26            
5 sep        Hemvändarkonsert                                         Medborgarhuset   68  316   86    470            
6 okt        Euskefeurat                                                    Medborgarhuset    35  193   16    244   
10 okt      Henrik Olsson, Per Jonsson, Svante Olsson     Silvénska villan      69                    69             
22 okt      Sofia Karlsson                                                Medborgarhuset    14  146    28   188  
7 nov       Bygdeträff i N Ed                                            N Eds bygdegård            17      8     25         
12 nov      Mikael Samuelson                                         Medborgarhuset    30   119   17    166    
13 nov      Bygdeträff i Värmlandsbro                             Majorskullen                  46      8     54       
28 nov      Visfest med värmländska vissångare            Värmlands Museum               350   350   
4 dec        Visor & Glögg                                              Silvénska villan      23    11         5    39     
                                                                                              Totalt       275  1 157 1 337  2 336   
* Kulturnämnden inbjuden
** Tredagarsprojekt med fem framträdanden, varav ett offentligt

Allmänt
Visklubben fortsatte, liksom tidigare år, att under år 2009 varva rikskända artister med mindre kända vissångare, uppblandat med kaféprogram och bygdeträffar, där de aktiva i klubben själva stod för underhållningen, samt en vårfest för enbart medlemmar i klubben. Tillsammans med visklubben Hallen, Karlstad, och Kils Visklubb arrangerade visklubben en mycket välbesökt visfest på Värmlands Museum i Karlstad för tionde året i rad.

Publik
Genomgående kan konstateras att många av arrangemangen haft en mycket god publiktillströmning, en trend som nu varat i flera år. Högsta publiksiffrorna noterades för Hemvändarkonserten, Ronny Eriksson med Euskefeurat och vår egen Taubekonsert, som bl a besöktes av en busslast pensionärer från Kil. Visfesten på Värmlands Museum hade en publik på ca 350 personer. Totalt 2 336 personer besökte något av våra 17 offentliga arrangemang, vilket ger ett snitt på 137 personer.

Viscaféer på Silvénska
Tre viskaféer, två på våren och ett på hösten i samarbete med Kulturhuset Silvénska, genomfördes under året. Detta är återkommande inslag under senare år, som blivit ett forum för de egna för­mågorna att visa upp sig.

Ung Visa
Under våren drogs riktlinjerna upp för ett projekt kallat Ung Visa. Kontakt togs med ungdomsgården Bylunda, musiklärarna på Tegnér, Herrgårdsgymnasiet och Höglunda samt Karlbergsgymnasiet med syfte att locka ung publik och även yngre förmågor, villiga att framträda. Unga stjärnskottet Jessica Blomqvist från Karstad engagerades liksom gruppen Ruins med rötter i Säffle. Utöver dessa två inslag framträdde också 18-årige Christian Sastre från Säffle. Få ungdomar vågade komma denna kväll och hösten fortsatte med nya diskussioner med bl a Petter Josteus och Magnus Liljeqvist om projektets fortsättning.

Tredagarsprojekt
Tre ungdomar från Visskolan i Västervik med namnet ”Kvart i fyra” besökte Säffle i tre dagar den 7-9 maj med framträdanden på Lindbacken, Björkbacken och Kaptensgården, en skolkonsert i Medborgarhusets teater för högstadiet samt ett lördagscafé i Sivénska villan. Projektet genomfördes i samarbete med kulturnämnden i Säffle och blev som helhet mycket lyckat.

Ekonomi
Tack vare ett stöd från Kulturnämnden på 50 000 kr samt 5 000 kr från Billerud Gruvön och  3 500 kr från ABF tillsammans med goda publikintäkter har visklubben klarat ekonomin bra även under år 2009.

Mångårig styrelseledamot borta
Den 5 juni nåddes visklubben av budet att Sven Erik Andersson hastigt avlidit efter flera års sjukdom. Måndagen den 8 juni samlades på visklubbens initiativ 18 musikvänner till honom för en minnesstund i Silvénska villan. Det blev en stilla stund i eftertankens anda. Vid begravningen i By kyrka den 3 juli deltog en kvintett från visklubben och sjöng Evert Taubes ”Som stjärnor små”. Även vid den efterföljande minnesstunden i Knusesunds herrgård bidrog medlemmar ur visklubben med sång och musik.

Styrelse
Styrelsen för Visklubb -67 har under verksamhetsåret bestått av: Anders Falk ordförande, Per Nilsson, kassör, Åke Moberg sekreterare, Henrik Olsson, v ordförande samt Rolf Karlgren och Per-Gunnar Eliassen. Suppleanter har varit Rune Bryngel, Staffan Jönsson och Sven Erik Andersson. Revisor har varit Kjell Ohlson med Leif Nilsson som suppleant.
Anders Falk, Per Nilsson och Henrik Olsson har bildat arbetsutskott.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden och arbetsutskottet två. Medlemsantalet uppgick till 189, en ökning med 14 mot fjolårets 175.


Säffle 2010 02 04
Anders Falk    Per Nilsson        Henrik Olsson         Åke Moberg        Rolf Karlgren        Per-Gunnar Eliassen

.